top of page

TERMS & CONDITIONS

CUSTOMER CARE

We staan bekend om onze meubelen van goede kwaliteit.

Toch kan er soms iets mis zijn met het door u gekochte meubel.

Bij servicemeldingen binnen het eerste jaar na levering berekenen wij geen voorrijkosten.

 

Na het eerste jaar zijn de voorrijkosten 35,- ongeacht uw woonplaats.

Vervangende onderdelen kunnen altijd tegen kosten worden besteld.

 

Wilt u een service melding doen?

1. Mail dan foto's en een beschrijving van de klacht, uw naam en adres of ordernummer naar:

service@toonwoonstudio.nl

2. U kunt ons ook een whats app bericht sturen met foto's bijgevoegd dit kan naar 06 34432826

3. We sturen uw melding altijd direct door naar de leverancier, binnen maximaal 8 werkdagen nemen wij contact met u op.

Privacy & Safety

                                                                  LEVERINGSVOORWAARDEN


Aflevering van meubelorders (geplaatst dan wel in de showroom dan wel op de site)

Controleert u altijd of de artikelen, met name de kleuren van de stof of het leder, de afmetingen en de aantallen correct volgens uw orderbevestigingsmail afgeleverd zijn.
Eventuele afwijkingen dient u direct doch uiterlijk binnen 24 uur aan ons te melden.
Bij aflevering dient U de goederen volledig te betalen.
Dit kan d.m.v. contante betaling of per pin aan onze chauffeurs.
U mag het bedrag ook minimaal 5 dagen voorafgaand aan de aflevering overmaken op
ABN rekening NL70ABNA 0119 8750 04. t.n.v. Toon woonstudio te Heerhugowaard o.v.v. uw naam,adres en orderbedrag.

Indien er bij de aflevering niet betaald kan worden en er geen bewijs van overmaking kan worden overlegd, nemen wij de goederen mee retour en komen de extra bezorg- en opslagkosten, met een minimum van Eu. 50,00 bij een volgende levering voor rekening van de koper.

Aflevering en binnenplaatsen van goederen: Wij willen u erop wijzen dat de levering aan de deur op de begane grond geschiedt en dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor gebeurtenissen die zich voordoen tijdens het binnenbrengen en het ,op uw verzoek, plaatsen van de goederen.

Als het binnen plaatsen van de goederen niet op de normale manier (d.w.z. via de hoofdingang) plaats kan vinden en dit is niet vooraf aan ons gemeld, dan zijn onze chauffeurs niet verplicht om op andere wijze te proberen de goederen bij U binnen te plaatsen.

Onze meubelbezorgers zijn verplicht zich te houden aan de door de Arbo-dienst opgelegde voorschriften. Het uitvoeren van manoeuvres die hun lichaam of gezondheid kunnen schaden is hen verboden.

Indien er voor een correcte aflevering liften, takels, ladders of een kraan noodzakelijk zijn, of indien er ramen of deuren verwijderd dienen te worden, dient de klant hiervoor zelf vooraf zorg te dragen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn dan uiteraard ook voor de klant. Is uw woning moeilijk toegankelijk of op een verdieping gelegen dan dient U dit aan ons door te geven.
Wij houden hier dan qua tijdsplanning rekening mee ! Bij aflevering dient U de goederen goed te controleren en eventuele beschadigingen direct te melden aan de winkel en/of aan de bezorgers. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw klacht z.s.m. zal worden opgelost.

Meldingen van beschadigingen aan goederen nadat voor correcte aflevering van de goederen voor akkoord is getekend kunnen wij alleen in uitzonderlijke gevallen aannemen. Indien er tijdens de aflevering een gering mankement of andere geringe onvolkomenheid aan een artikel wordt geconstateerd kan nooit een hoger bedrag van de totale koopsom op de betaling worden ingehouden dan in redelijke verhouding staat tot het mankement of de onvolkomenheid.

Op de dag van levering dient U de gehele dag aanwezig te zijn dan wel ervoor te zorgen dat iemand anders ter plaatse aanwezig is! Wij doen ons uiterste best om op het met U afgesproken tijdstip te komen leveren maar dit kan helaas soms door omstandigheden ook vroeger of later worden dan is afgesproken. Indien U niet aanwezig bent, dient U zelf met de winkel een andere afspraak te maken en zijn wij genoodzaakt om minimaal 50,- bezorgkosten voor de tweede (extra) bezorging aan U in rekening te brengen.
De leverings kosten zijn afhankelijk van uw woonplaats.

Wij geven op de door ons geleverde goederen de wettelijke garantie van 2 jaar. 

PAYMENT METHODS

  • Credit / Debit Cards

  • PAYPAL

  • Offline Payments

bottom of page